Η "σχολειοποίηση" του νηπιαγωγείου


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό βήμα προς την εγκύλιο εκπαίδευση. Είναι μία βαθμίδα με εξέχουσα σημασία που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς τη διαμόρφωση του εσωτερικού κινήτρου μάθησης αλλά και της διάθεσης προς την εκπαίδευση.


Οι βασικότερες και παλιότερες αναμνήσεις σχετίζονται με παιχνίδια στην αυλή, τραγούδια, παιχνίδι και αναρρίχηση σε παιδικά εξωτερικά παιχνίδια και βεβαία κατασκευές με πολλά και διαφορετικά υλικά. Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της βαθμίδας αυτής σχετίστηκε με πολλές κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα συχνά να εκφράζονται ανησυχίες από την εκπαιδευτική κοινότητα για τη "σχολειοποίηση" του νηπιαγωγείου δηλαδή για τη στροφή του σε ακαδημαϊκότερη βαθμίδα με σαφή αξιολογιτικό χαρακτήρα ως προς τις γνώσεις των μαθηματικών ή της ανάγνωσης.


Στο άρθρο τους η Elissa Nadworny και η Anya Kamenetz, αναφέρονται σε έρευνα που σχετίζεται με τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις δεξιότητες που διδάσκουν. Έτσι αποτελεί έκπληξη πως πολλοί νηπιαγωγοί σε σ΄χεση με τις προηγούμενες δεκαετίες ανέφεραν πως:  • οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές αριθμητικές έννοιες και αριθμούς και μάλιστα αξιολογείται η μαθησιακή τους πορεία με δοκιμασίες με βαθμολόγησης

  • σχεδια εργασίας όπως το διάστημα ή το φυσικό περιβάλλον και τα ζώα που τα παλαιότερα χρόνια έχουν αποδείξει πως πραγματικά ενθουσιάζουν τα παιδιά παρουσιάζουν μία μείωση στην επιλογή τους από τους εκπαιδευτικούς και 

  • τέλος πολλοί νηπιαγωγοί θεωρούν πως προς το τέλος του νηπιαγωγείου πολλά παιδιά θα έχουν σταδιακά αποκτήσει τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης.


Βεβαία η έρευνα αυτή αποτελεί τη καταγραφή μίας πραγματικότητας χωρίς αυτό να σημαίνει πως η εργασία με σχέδια εργασίας που βασίζονται στην επιλογή και τα ενδιαφλεροιντα των παιδιών δεν είναι ο βασικός τρόπος εργασίας των νηπιαγωγείων, ωστόσο αποτελεί μία βάση για συζήτηση των επίσημων κατευθύνσεων για το νηπιαγωγείο και τη βαθειά αντίληψη γονέων και μερίδας εκπαιδευτικών πως αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο του δημοτικού με σαφή προσανατολισμό την προετοιμασία του παιδιού για αυτό.Ενημέρωση: 01-03-2016 10:27 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες