Τα social media δεν αποτελούν προτεραιότητα των εκπαιδευτικών στην τάξη!


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Σύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Phoenix, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν τα social media στις τάξεις τους, ακόμα κι αν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση αυτών των μέσων στην προσωπική τους ζωή.


Μόλις 13% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τα social media στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή το 87%, δεν χρησιμοποιούν τις παραπάνω πλατφόρμες, με τους μαθητές τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να στρέφονται τα τελευταία χρόνια μακριά από τη χρήση social media στο σχολείο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς 62% των δασκάλων σήμερα είναι απρόθυμοι να ενσωματώσουν τα social media στην τάξη. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, είναι ότι το 78% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι αλληλεπιδρούν με τα social media για προσωπική χρήση ενώ μόλις το 16% είπαν ότι δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου.Ενημέρωση: 04-09-2015 11:56 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες