Πηγές: Μελέτες

 Σελ. 4 από 4: << <

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση αλληλοεπηρεάζονται και κατά καιρούς η τεχνολογία οδηγεί σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμογές.

Ενημέρωση: 11-05-2011 07:09 | Περισσότερα...

Επηρεάζει το Facebook του βαθμούς και την ακαδημαϊκή εργασία των φοιτητών στα πανεπιστήμια; Έρευνες δείχνουν ότι οι επιρροές είναι και θετικές και αρνητικές, όπως φαίνεται στο άρθρο που ακολουθεί.

Ενημέρωση: 04-05-2011 20:53 | Περισσότερα...

Ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με θέμα την δια βίου μάθηση, το οποίο προσφέρει έδαφος για την ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους ερευνητές και τους ειδικούς του χώρου.

Ενημέρωση: 21-04-2011 16:32 | Περισσότερα...
 Σελ. 4 από 4: << <