Πηγές: Μελέτες

 Σελ. 4 από 4: << <

Ειδικότερα τα παιδιά που ο ένας τους γονιός είναι παράνομος στη χώρα, νοιώθουν και αυτά «παράνομα» με τη σειρά τους και δεν ενσωματώνονται ποτέ πλήρως στην χώρα στην οποία κατοικούν. Αυτό επηρεάζει και την εκπαίδευσή τους.

Ενημέρωση: 23-09-2011 07:10 (Δημιουργία: 22-09-2011 22:16) | Περισσότερα...

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, καθώς, παρά τις δυσκολίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων, εξακολουθεί να «δηλώνει» ότι η εκπαίδευση αποτελεί ασπίδα κατά της ανεργίας.

Ενημέρωση: 19-09-2011 09:01 (Δημιουργία: 18-09-2011 13:54) | Περισσότερα...

Τα τελευταία χρόνια, όποιος θέλει να ψάξει κάποια πληροφορία στο διαδίκτυο, θα συμβουλευτεί απαραιτήτως και την διαδικτυακή συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Το κάνει όμως με «κριτικό» μάτι;

Ενημέρωση: 24-06-2011 09:35 | Περισσότερα...

Το πώς συμπεριφερόμαστε στο Facebook είναι ενδεικτικό του πως συμπεριφερόμαστε και στην πραγματική μας ζωή; Η έρευνα του δημοσιεύει το CNN με δέκα ενδιαφέροντα στοιχεία θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, ειδικά από τη στιγμή που μέσα στην πλατφόρμα αυτή είναι και παιδιά.

Ενημέρωση: 27-05-2011 09:23 | Περισσότερα...

Το blog «Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πληροφορική», έχει ως στόχο τη δημοσίευση των εμπειριών μου από τη μάθηση με χρήση του υπολογιστή. Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. και τα συνεργατικά εργαλεία για τη διδασκαλία μέσα στην τάξη.

Ενημέρωση: 25-05-2011 11:00 | Περισσότερα...

Το Faceebook και το Twiiter είναι από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. Νέοι, μαθητές, φοιτητές τα χρησιμοποιούν κυρίως ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και διαμοιρασμού σκέψεων και απόψεων. Θα μπορούσαν όμως αυτά τα κοινωνικά δίκτυα να χρησιμοποιηθούν στην σχολική τάξη;

Ενημέρωση: 18-05-2011 09:12 (Δημιουργία: 17-05-2011 22:26) | Περισσότερα...

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση αλληλοεπηρεάζονται και κατά καιρούς η τεχνολογία οδηγεί σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμογές.

Ενημέρωση: 11-05-2011 07:09 | Περισσότερα...

Επηρεάζει το Facebook του βαθμούς και την ακαδημαϊκή εργασία των φοιτητών στα πανεπιστήμια; Έρευνες δείχνουν ότι οι επιρροές είναι και θετικές και αρνητικές, όπως φαίνεται στο άρθρο που ακολουθεί.

Ενημέρωση: 04-05-2011 20:53 | Περισσότερα...

Ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με θέμα την δια βίου μάθηση, το οποίο προσφέρει έδαφος για την ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους ερευνητές και τους ειδικούς του χώρου.

Ενημέρωση: 21-04-2011 16:32 | Περισσότερα...
 Σελ. 4 από 4: << <