Εξ αποστάσεως μάθηση πόσο πρέπει να διαρκεί


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η σύγχρονη εκπαίδευση  είναι μία διαδικασία που απαιτεί προετοιμασία αλλά και μία ουσιαστική διαδικασία εμψύχωσης των μαθητών/τριων που συχνά μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες δημιουργεί ένα έντονο άγχος αλλά και σύγχυση για το τι ακριβώς είναι κατάλληλο να γίνει.


Στο άρθρο του, ο Stephen Noonoo,  περιγράφει τη σύγχυση αλλά και το άγχος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως για τη διαδικασία της σύγχρονης. Πολλά ερωτήματα και απορίες έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν θέμα συζήτησης στους εκπαιδευτικούς κύκλους  με το βασικότερο ερώτημα να αφορά στη διάρκεια της σύγχρονης εκπαίδευσης  αλλά και στη γενικότερη διάρκεια μία σχολικής μέρας στις συνθήκες αυτές.  Στο πλαίσιο αυτό του προβληματισμού οι εκπαιδευτικές κοινότητες έχουν διατυπώσει οδηγίες αλλά και προτάσεις έτσι ώστε η ιδιόμορφη αυτή σχολική πραγματικότητα  να είναι αποτελεσματική για τους /τις μαθητές/τριες αλλά να μη δημιουργεί άγχος και αυξημένη παραμονή σε οθόνες. Στο άρθρο αυτό υπάρχουν πληροφορίες για τη διαχείριση της σύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και της ασύγχρονης σε σχέση με τον χρόνο αλλά και τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών/τριων έτσι ώστε η σχολική τους μέρα να είναι σύμφωνη με παιδαγωγικές αρχές αλλά και τις ηλικιακές ανάγκες κάθε βαθμίδας.  Ενημέρωση: 19-05-2020 01:04 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες