Ένα σχολείο, μία ιστορία


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ανάγνωση βιβλίων και ιστοριών αποτελεί μία ασχολία διασκέδασης, καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και βέβαια ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Για αυτούς τους λόγους οι εκπαιδευτικοί του Waltham High School εφάρμοσαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάγνωσης και για τους καλοκαιρινούς μήνες των διακοπών.


Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε “One School, One Story”, όπου οι μαθητές έχουν τον πρώτο λόγο σε ποια βιβλία και ιστορίες θα επιλεχθούν για ανάγνωση στο μάθημα της λογοτεχνίας. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία ανοικτή σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για ανταλλαγή απόψεων αλλά και απευθείας συνομιλία και αλληλογραφία με τους συγγραφείς.

Στη ν ανάγνωση αυτή συμμετέχουν και καθηγητές αλλά και μαθητές δίνοντας μία δυναμική συνεργασίας και συμμετοχικότητας όλων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που στόχο έχει τόσο την καλλιεργεια της φιλαναγνωσίας όσο και την ανάληψη ευθυνών των μαθητών στη συνδιαμόρφωση του προγράμματος.Ενημέρωση: 09-08-2017 14:48 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες