Τεχνολογία και σχολική αίθουσα


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και ο ρόλος της στην εκπαίδευση αποτελεί μία σημαντική συζήτηση στις εκπαιδευτικές κοινότητες κυρίως για τον τρόπο ενσωμάτωσή της και χρήσης της προς όφελος της μάθησης. 


Στο άρθρο της η Tania Lombrozo θέτει το ερώτημα αλλά και την προβληματική για το αν πραγματικά η τεχνολογία εξυπηρετεί τους στόχους και τους σκοπούς της ακαδημαϊκης εκαίδευσης ή αποτελεί διάσπαση της μαθησιακής διαδικασίας. Στο άρθρο της αναφέρεται στον ετήσιο προβληματισμίο που προκύπτει στα πανεπιστημικά ιδρύματα στην αρχή κάθε έτους για το αν θα επιτρέπουν τη χρήση ψηφιακών συσκευών στις διαλέξεις και τα μαθήματα ή αν θα την απαγορεύουν καθώς έρευνες έδειξάν πως οι φοιτητές αποδίδουν καλύτερα όταν έχουν κρατήσει σημειώσεις με τον παραδοσιακό τρόπο.


Σε μία έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάιο διαπιστώθηκε πως οι μαθητές που συμμετείχαν σε μαθήματα με την παραδοσιακή διδασκαλία αλλά και την προσωπική καταγρφή τψν σημειώσεων απέδωσαν καλύτερα στο τελικό διαγώνισμς σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που παρακολούθησαν μία τάξη ανοικτή στη χρήα των ψηφιακών σημειώσεων. Βέβαια ο βαθμός διαφοροποιήσης δεν υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλος ωστόσο αποτέλεσε έναυσμα για μία πληθώρα συζητήσεων για τον τρόπο χρήσης και ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στην σχολική αίθουσα. Ενημέρωση: 19-07-2016 16:24 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες