Το Πανεπιστήμιο του Bristol βραβεύεται για τη δουλειά του στη Wikipedia.


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Το Πανεπιστήμιο του Bristol κέρδισε ένα ειδικό βραβείο για τις προσπάθειές του να προωθήσει τη γνώση μέσα από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Ήρθε δεύτερο στην κατηγορία Μορφωτικό Ίδρυμα της χρονιάς ως αναγνώριση του γεγονότος ότι ήταν ο πρώτος φορές που φιλοξένησε τον δικό του Πρέσβη Ευαισθητοποίησης του Wikimedia, μια θέση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Wikimedia του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια για την προώθηση της καινοτόμου εκπαίδευσης και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ερευνητικά θέματα.


Το Wikimedia του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένας οργανισμός που υποστηρίζει τη σύνδεση της Wikipedia με άλλα εγχειρήματα στη χώρα. Το Πανεπιστήμιο του Bristol υποστήριξε μια μοναδική αμειβόμενη πρακτική που επέτρεψε στο φοιτητή Sam Knight να διερευνήσει διάφορους τρόπους με τους οποίους το προσωπικό και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να βελτιώνουν τους πόρους του Wikimedia και τις καταχωρήσεις της Wikipedia.


 


Η Wikipedia διατηρείται σε όλες τις γλώσσες από δεκάδες χιλιάδες συντάκτες - περίπου 77.000 από τους οποίους κάνουν περισσότερες από πέντε αλλαγές το μήνα. Το Wikimedia της Βρετανίας θέλει να αξιοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες προς όφελος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επίσης θέλει να προσλάβει τους συντάκτες, ώστε να εξασφαλιστεί πως στη Wikipedia είναι διαθέσιμες οι πλέον ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.Ενημέρωση: 27-07-2012 08:56 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις