Μαθητικός Διαγωνισμός: «Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία»


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (www.kpae.gr) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία: «Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία» Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους προστασίας του, με την έλλογη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Επιπλέον αποβλέπει στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία του Web 2.0, ως μέσα επικοινωνίας, συνεργασίας, προβληματισμού και δημιουργικότητας.


Κάθε συμμετέχουσα ομάδα (τμήμα ή τάξη) θα έχει τον δικό της χώρο στο wiki  του Κ.Π.Α.Ε. (www.kpae.pbworks.com), στον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να υποβάλει προς αξιολόγηση ένα άρθρο, με περιεχόμενο βασισμένο σε έναν από τους παρακάτω τρεις θεματικούς άξονες:- Συνεργατική μελέτη και ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού ζητήματος.


- Έρευνα και καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως παρουσιάζονται στην περιοχή ή τη γειτονιά τους.


- Παρουσίαση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών που ήδη πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων.


 


Όσες σχολικές ομάδες επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Κ.Π.Α.Ε. στο 2108962044 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00π.μ. - 2:00μ.μ. ή να αποστέλλουν e-mail στο  kpae.iaa.2006@gmail.com.


 


Δύο συμμετοχές που θα επιλεχθούν, μία για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μία για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας, θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Κ.Π.Α.Ε. 210-8962044 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00π.μ. - 2:00μ.μ. ή να αποστέλλουν e-mail στο  kpae.iaa.2006@gmail.com.
Ενημέρωση: 23-05-2012 14:02 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις