Πως τα ψηφιακά μέσα επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας;


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα έχουν κατακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ζωή μας. Οι απόψεις για την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας διχάζονται άλλες παρουσιάζονται θετικές άλλες αρνητικές ως προς τις πειπτώσεις της κυρίως στα παιδιά.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί η Barbara Rich, Αντιπρόεδρος του Dana Foundationident of Communications at the , αναλύει τους λόγους που την κάνουν επιφυλακτική ως προς τα ψηφιακά μέσα και την επιρροή που αυτά ασκούν στον εγκέφαλο των χρηστών.
Αναγνωρίζοντας πως ήδη έρευνες έχουν αποδείξει πως οι χρήστες των ψηφιακών μέσων και κυρίως τα παιδιά καλλιεργούν και οξύνουν τις γνωτικές τους ικανότητες αναπτύσει τον προβληματισμό της για την καλλιέργεια της κοινωνικότητας αλλά και της επαφής με το φυσικό τους περιβάλλον.


Ενημέρωση: 03-04-2012 14:08 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις