Οι δυνατότητες της εξ’ αποστάσεως μάθησης


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στο παρακάτω άρθρο του Gary Stager εκπαιδευτικού θα διαβάσετε την άποψή αλλά και τον προβληματισμό του για το κατά πόσο βοηθούν τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως και αν η σύγχρονη αυτή τάση προωθεί την εκπαίδευση και την εξειδίκευση.


Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα διοικητικά στελέχη της Εκπαίδευσης σημειώνουν πως τα online μαθήματα μπορούν να δώσουν στους νεαρούς μαθητές και υποψήφιους φοιτητές τις δεξιότητες που θα χρειαστούν μελλοντικά στο κολέγιο και στον εργασιακό τους χώρο.


 


Πράγματι, είναι γεγονός πως στην εποχή μας, η παρουσία των online μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μια αυξανόμενη τάση σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο των μαθητευόμενων όσο και των εκπαιδευτικών.


 


Ωστόσο, υπάρχει πάντα και ο αντίλογος και οι επικριτές της συγκεκριμένης άποψης καθώς και η τάση πολλές φορές τα λεγόμενα εξ’ αποστάσεως μαθήματα να μην αντανακλούν την καινοτόμα διαδικασία της συνεργατικής μάθησης αλλά να διαμορφώνονται ανάλογα με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας όπου απαιτείται η παθητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και η συμπλήρωση παραδοσιακών φύλλων εργασίας χωρίς να ενσωματώνονται οι δυνατότητες του Ιστού 2ης γενιάς.


 


Συγκεκριμένα, στο παρακάτω άρθρο του Gary Stager εκπαιδευτικού θα διαβάσετε την άποψή αλλά και τον προβληματισμό του για το κατά πόσο βοηθούν τα μαθήματα εξ’ αποστάσεως και αν η σύγχρονη αυτή τάση προωθεί την εκπαίδευση και την εξειδίκευση.Ενημέρωση: 09-05-2011 17:00 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις