Η εβδομάδα του Κώδικα


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο προγραμματισμός θεωρείται ένα από τα σημαντικά κλειδιά για το μέλλον των παιδιών και όχι μόνο. Στον 21ο αιώνα η εκπαίδευση στην Πληροφορική δεν περιορίζεται στην εκμάθηση τής απλής χρήσης εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου και δυγκεκριμένου σκοπού, αλλά βοηθά τον μαθητη να αποκτήσει βασικές ψηφιακές ικανότητες  δημιουργώντας και κτίζοντας μόνος του τη διαδικασία μάθησης "ενώ παράλληλα προγραμματίζει, καινοτομεί,  σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες και τα οράματά του.


Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο για έκτη χρονιά από τις  6-21 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί  η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (https://codeweek.eu/). Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού αποτελεί πρωτοβουλία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινημάτων Προγραμματισμού ως μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης τής κοινωνίας στην ανάγκη προετοιμασίας των μαθητών και αυριανών πολιτών για τον 21ο αιώνα. Η ιδέα είναι να προβληθεί η αξία τού προγραμματισμού και να απομυθοποιηθεί η δυσκολία απόκτησης δεξιοτήτων πληροφορικής για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο. Ουσιαστικά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες προωθείται η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία μέσω προγραμμάτων προγραμματισμού και άλλων τεχνολογικών δραστηριοτήτων. Η ιδέα είναι να καταστεί ο προγραμματισμός περισσότερο κατανοητός, να γίνει αντιληπτό στους νέους, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους πώς θα μπορούν να περιγράφουν  τις ιδέες τους με κώδικα, να απομυθοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες και να βρεθούν άνθρωποι με κίνητρο μαζί για να μάθουν.

Οι δράσεις, οι συμμετοχής αλλά και ο τρόπος εμπλοκής μαθητών και εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστοχώρο της δράσης. Ενημέρωση: 09-10-2018 23:33 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις