Πηγές: Σεμινάρια

 Σελ. 6 από 6: << <

Ο συνδυασμός των λέξεων, των εικόνων και των ήχων μπορούν να κάνουν επιτυχημένη την παρουσίασή μας. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και τους ίδιους τους μαθητές.

Ενημέρωση: 21-04-2011 08:29 | Περισσότερα...
 Σελ. 6 από 6: << <