Διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Σε αυτό το διαδραστικό διαδικτυακό σεμινάριο, θα συζητηθεί η φύση των ζητημάτων κυβερνοεκφοβισμού μεταξύ των νέων, παράλληλα με στρατηγικές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.


Επιπλέον, θα διερευνηθεί η σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (SEL) για την ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν αμοιβαία κατανόηση του κυβερνοεκφοβισμού. Θα επισημανθούν επίσης χρήσιμοι πόροι για τη διδασκαλία σχετικά με τον κυβερνοεκφοβισμό και τις πηγές βοήθειας/υποστήριξης.

 

Ο ομιλητής Gareth Cort είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Είναι μέλος της ομάδας ψηφιακής ιθαγένειας στο European Schoolnet από τον Ιανουάριο του 2021 και παρέχει επίσης τακτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες για το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου. Με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Gareth εργάζεται τακτικά σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με νέους, γονείς/φροντιστές και εκπαιδευτικούς για την οικοδόμηση ευαισθητοποίησης και δεξιοτήτων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη θετική και υγιή χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιακή ιθαγένεια. Συμμετέχει επίσης σε πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό για χρήση από εκπαιδευτικούς και νέους. Αυτές περιλαμβάνουν το ProjectEVOLVE (SWGfL/UK Safer Internet Centre), το Media Literacy Case for Educators (MLCE): ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να ηγηθούν πρωτοβουλιών γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη (EUN) και του έργου KID_ACTIONS cyberbullying (EUN). Ο Gareth είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ετικέττες: bullying, cyber-bullying, Europe, EC, webinar


Ενημέρωση: 21-05-2024 09:12 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια