Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς eTwinning


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το eTwinning είναι η δημοφιλής  κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, η οποία προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, συνεργασίες, σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχολείων της Ευρώπης.


Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει τη δράση του eTwinning  και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει για το σχολικό έτος 2022-23 δωρεάν εξαμηνιαία εξ αποστάσεως σεμινάρια που μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Οι θεματικές των σεμιναρίων σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει θεματικές που σχετίζονται με  τη χρήση των πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης. Με τα εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού  αλλά και με εξειδικευμένα θέματα όπως η εκπαιδευτική Ρομποτική .

Η πρόσκληση αφορά τόσο σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να επιμορφωθούν όσο και σε εκπαιδευτικούς που εθελοντικά θέλουν να προσφέρουν υποστηρικτικό έργο ως επιμορφωτές/τρες.Ενημέρωση: 14-06-2022 19:11 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια