7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning


Κατηγορία: Σεμινάρια | Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης που σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον ενώνει εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες που εργάζονται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν προβληματισμούς και καλές πρακτικές ως μέλη μίας ενεργής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη.


Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται στις 19,20,21 Νοεμβρίου 2021 το 7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning με θέμα: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Το συνέδριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και στα στελέχη εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται στις 19,20,21 Νοεμβρίου 2021 το 7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning με θέμα: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Το συνέδριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και στα στελέχη εκπαίδευσης. Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα  τόσο στη Δημόσια όσο και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, αναζητώντας τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά για λογαριασμό των μαθητών/τριών η παιδαγωγική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, η χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, οι υπηρεσίες του διαδικτύου, προωθώντας ταυτόχρονα τη σχολική συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το συνέδριο ενώ μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε ένα από τα 17 workshops που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του 7ου Συνεδρίου eTwinning . Κάντε κλικ στον σύνδεσμο  http://www.etwinning.gr/conf2021workshops για να δείτε την περιγραφή των workshops και να δηλώσετε ποια θέλετε να παρακολουθήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα workshops, αρκεί να μη συμπίπτουν χρονικά.Ενημέρωση: 16-11-2021 13:06 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια