Μία ψηφιακή ιστορία νηπίων


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο νηπιαγωγείο σε μαγάλο βαθμό οι περισσότεροι το συνδέουν με την αφήγηση και την ακρόαση ιστοριών. Οι ιστορίες, οι αφηγήσεις και τα παραμύθια αποτελούν ημερήσιες δραστηριότητες για τους μικρούς μαθητές. Δημιουργούν ιστορίες, δραματοποιούν παραμύθια και βέβαια επεξεργάζονται κείμενα.
Στην σύγχρονη εποχή και την τεχνολογική πραγματικότητα η απλή καθημερινή και πολύ δημιουργική διαδικασία πόσο έχει επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προσθέσει ακόμα μία δημιουργική παρεάμετρο;
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται η δημιοργία ενός "techno-tale". Η παραδοσική αναλογική διαδικασία ιχνογράφησης μίας ιστορίας με θέμα την παραδοσικάη γιορτή των "Ευχαριστιών" που γιορτάζεται στις Η.Π.Α. τα παιδιά δημιούργησαν ένα ψηφιακό παραμύθι.
Η δημιουργία του παραμυθιού έγινε εντός του νηπιαγωγείου, ωστόσο αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης έτσι ώστε να μποορύν να το δουν οι γονείς αλλά και άλλα σχολεία προωθώντας έτσι μία νέα μορφή επικοινωνίας που μας προσφέρει η τεχνολογία αλλά και η συνεργατικότητα και συμμετοχικότητα του διαδικτύου στις μέρες μας.


Ενημέρωση: 22-11-2012 12:25 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα