Μάθημα Ιστορίας με facebook


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤελικά το πιο γνωστό κοινωνικό δίκτυο το Facebook μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο είναι το εργαλείο που θεωρείται πως διαθέτει το λιγότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα.


Στο άκουσμα της λέξης Facebook οι περισσότεροι αναγνωρίζουν το εργαλείο που ευθύνεται για τη διάσπαση προσοχής των μαθητών και φοιτητών και βέβαια το εργαλείο που ως αποκλειστικό σκοπό έχει την επικοινωνία και την ανάρτηση φωτογραφιών. Ωστόσο, έρευνες αποδεικνύουν πως το συγκεκριμένο συλλογικό δίκτυο μπορεί να προσφέρει και στον χώρο της εκπαίδευσης αφού όλα εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό σενάριο στο οποίο εντάσσεται το κάθε εργαλείο. Συγκεκριμένα, στο Amsterdam ένα τμήμα του Γυμνασίου χρησιμοποίησε το Facebook για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συγκεκριμένα στο μάθημα ιστορίας. Με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή Hans Verhage η ψηφιακή ζωή των μαθητών συνδυάστηκε και συνάντησε τη μαθητική τους ζωή και τα μαθήματα του σχολείου. Οι μαθητές διαμόρφωσαν τους λογαριασμούς τους στο Facebook και συγκεκριμένα το Timeline του έτσι ώστε να αναπαραστήσουν τέσσερα θέματα ιστορίας που εξέτεζαν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο σχολείο τους. Σύμφωνα με τον Hans Verhage πολλά σχολεία παρουσιάζονται αρνητικά στη χρήση του των συλλογικών εργαλείων και δικτύων θεωρώντας τα άσχετα με το χώρο της εκπαίδευσης. Ο ίδιος όμως πιστεύει πως μπορείς να μετατρέψεις κάτι που θεωρείται άσχετο με την εκπαίδευση σε θετικό και σχετικό έτσι ώστε να κερδίσεις και να διατηρήσεις το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι μαθητές δημιούργησαν τέσσερις διαφορετικές σελίδες Timeline με οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, σχόλια και ερωτήσεις για την πτώση της Σοβιετικής ένωσης, για τα ταξίδια του Μαγγελάνου, τις εφευρέσεις του 20ου αιώνα και βέβαια για τη μόδα από το 1950 έως σήμερα.Ενημέρωση: 31-10-2012 07:30 (Δημιουργία: 28-10-2012 19:23) | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα