Δημιουργική αξιοποίηση των συλλογικών μέσων


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκουν νέους τρόπους να αξιοποιήσουν παλιοότερα και νέα συλλογικά μέσα στην εκπαίδευση είναι πλέον γεγονός. Πως θα μπορούσε αυτό να οπτικοποιηθεί μέσα από ένα απλό βίντεο και να δοθούν με "οπτικά" παραδείγματα ο τρόπος χρήσης τους από τους μαθητές;


Το δίκτυο Networked Student έχει δημιουργήσει το δικό του κανάλι στον ιστοχώρο YouTube. Το συγκεκριμένο δίκτυο δημιουργήθηκε το 2008 εμπνευσμένο από μία σειρά μαθημάτων που ονομάζονται Connectivism Course (CCK08. Συγεκριμένα, η Wendy Drexler δημιουργήσε το παρακάτω βίντεο αφού πρώτα παρακολούθησε το μάθημα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο βίντεο επιχειρείται με παραστατικό τρόπο να εξηγήσει τον τρόπο που προωθείται η μάθηση μέσα παό τα δίκτυα μάθησης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, τονίζεται στο βίντεο πως ακόμα και μέ όλα αυτά τα νέα συλλογικά μέσα που ευνοούν την εξ' αποστάσεως μάθησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει σημαντικός και απαραίτητος προκειμένου να καθοδηγήσει σωστά τους μαθητές και να τους εξοικειώσει με τη σωστή χρήση των συνεργατικών εργαλείων. Ιστολόγια, μηχανές αναζήτησης, συνεργατικά κείμενα, κοινωνικά δίκτυα, ειδοποιήσεις RSS και κοινωνικός σχολιασμός όλα εμπλέκονται θέλετε να δείτε το πως, απλά παρακολουθείστε το βίντεο.Ενημέρωση: 07-02-2012 09:02 (Δημιουργία: 06-02-2012 21:51) | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα