Μαθητές με προβλήματα και λύσεις


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


The Math Marathon from Mattawan EdTech on Vimeo.

| The Math Marathon

Οι μαθητές βιντεοσκοπούν προβλήματα μαθηματικών και τις λύσεις στο κανάλι τους στο vimeo. Μία εναλλακτική πρόταση για την εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία ορισμού ενός προβλήματος και τις πιθανές λύσεις.


Στο κανάλι του vimeo που έχει τίτλο Video Story Problems εκπαιδευτικοί και μαθητές προσπαθούν να μεταμορφώσουν τον παραδοσιακό τρόπο επίλυσης προβλημάτων από το τετράδιο στο βίντεο  ώστε να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Η μέθοδος με την οποία  εργάζονται είναι απλή: Τα παιδιά γράφουν το σενάριο, ώστε να είναι σαφής η τοποθέτηση του προβλήματος, κατά τη διάρκεια της συγγραφής προσπαθούν να σκεφτούν ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα στο οποίο να έχουν εφαρμογή οι κανόνες, και τέλος βιντεοσκοπούν. Ορισμένα από τα βίντεο των μαθητών μάλιστα προτείνουν περισσότερες από μία λύσεις στο ίδιο πρόβλημα, αποδεικνύοντας ότι στο πλαίσιο μίας δημιουργικής διαδικασίας οι μαθητές είναι επινοητικοί και κατακτούν ακόμα και δύσκολες έννοιες.Ενημέρωση: 03-02-2012 18:46 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα