Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ: Έχει τη δική του ιστορία


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ ψηφιακή αφήγηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πλέον στην εκπαίσευση, στη ψυχαγωγία, στην ενημέρωση ακόμα και στην ιατρική. Η δυναμική της ψηφιακής αφήγησης, η εικόνα, ο ήχος και όλες οι πολυμεσικές εφαρμογές που διαθέτει ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του κοινού.


Στο πνεύμα των παραπάνω το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, δημιούργησαν τη νέα πιλοτική ψηφιακή εφαρμογή αφήγησης για κινητές συσκευές "που ουσιαστικά αποτελεί μία διαφορετική περιήγηση στο Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα, η ιστορία τοποθετείται στο 1840, με τα μάτια ενός νέου της εποχής, ο οπόιος μέσα από το προσωπικό του ταξίδι γνώσης παρουσιάζει  πολλά εκθέματα του Μουσείου, επιστημονικά όργανα, το πρώτο Μητρώο των φοιτητών, τα πρώτα διδακτικά συγγράμματα και βέβαια τους πρώτους Καθηγητές του Πανεπιστημίου. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι στον χρόνο στο  "Οθώνειο Πανεπιστήμιο", ζητώντας από το προσωπικό του μουσείου μια κινητή ψηφιακή συσκευή, προκειμένου να περιηγηθούν μέσα σε αυτό. Ενημέρωση: 10-04-2018 07:30 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα