Η ιστορία μίας ιστορίας


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στον κινηματογράφο αλλά και στη διαφήμιση ως το καλύτερο μέσο για να δημιουργήσει συναισθηματικούς δεσμούς και προσωποποιημένες αφηγήσεις και εμπειρίες γύρω από τα προϊόντα.


Ο τρόπος που δημιουργείται μία ιστορία ταλαιπωρεί και τους πιο ικανούς αφηγητές από όποιο χώρο και αν προέρχονται. Η αφήγηση για να είναι πετυχημένη πρέπει να εστιάζει σε συγκεκριμένα στάδια- βήματα χωρίς ωστόσο να χάνει το προσωπικό ύφος του αφηγητή. Μία διαφημιστική εταιρεία ανάθεσε σε δύο μικρά κορίτσια να δημιουργήσουν μία δική τους ιστορία. Η πορεία της δημιουργίας αλλά και ο τρόπος συνεργασίας τους έχει καταγραφεί σε ένα διαδικτυακό βιβλίο με σχόλια αλλά και περιγραφές για τον τρόπο δουλειάς.Ενημέρωση: 23-06-2015 14:30 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα