Γνωρίζουν οι μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Σε μια εποχή αφθονίας πληροφοριών η αποτελεσματική αναζήτηση είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν στους μαθητές τους. Υποθέτουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν πώς να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο έχοντας κριτική σκέψη για το τι είναι ωφέλιμο και τι όχι.


Δυστυχώς όμως, αυτό δεν συμβαίνει και κάθε μέρα χάνεται η μάχη της πληροφοριακής παιδείας, γιατί συχνά ξεχνάμε να διδάξουμε αυτές της ζωτικής σημασίας δεξιότητες αναζήτησης στα σχολεία μας.


 


Οι εκπαιδευτικοί - ειδικά στις χαμηλότερες βαθμίδες, πρέπει να αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να διδάξουν κάποιες βασικές στρατηγικές αναζήτησης και να τις εφαρμόζουν συνεχώς ώστε από ένα σημείο και μετά να γίνονται αυτόματα από τους μαθητές.


 


Το άρθρο αυτό προτείνει δεξιότητες αναζήτησης καθώς και το σχετικό λεξιλόγιο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές.Ενημέρωση: 18-10-2013 09:39 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα