Μέρα Ψηφιακής Μάθησης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η μάθηση με χρήση ψηφιακών μέσων είναι μία διαδεδομένη διαδικασία πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η χρήση της τεχνολογίας για να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδίκασία και να την εμπλουτίσει πρέπει να βασίζεται σε ένα σχέδιο μαθημάτων.


Στο άρθρο της η Jennifer Habley αναφέρει πως στις Η.Π.Α. είναι πλέον θεσμός να γιορτάζεται η Μέρα Ψηφιακής Μάθησης στις 6 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο εορτασμού αυτής της μέρας παρουσιάζεται και προβάλλεται ο τρόπος που οι εκπαδιευτικοί εντάσσουν τα νέα ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση. Αναφέρονται ουσιαστικά σε 8 σχέδια μαθημάτων με τον τίτλο “Digital Learning: Lessons in Action” τα οποία δημιουργήθηκαν από τους υπέυθυνους των σχολικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Στα συγκεκριμένα σχέδια μαθημάτων οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του 21ου αίωνα, θα συμμετάσχουν σε chats, θα μάθουν να κάνουν αναζητήσεις και συλλογή των δεδομένων, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, είτε πρόκειται για ένα οπτικό τεχνολογικό βιβλίο, είτε πρόκειται για την κοινή εργασία με ένα σχολείο από την Ρωσία. Τα σχέδια μαθημάτων αλλά και οι εργασίες τωνν παιδιών έχουν αναρτηθεί στους ιστοχώρους που ακολουθούν.Ενημέρωση: 06-02-2013 13:14 (Δημιουργία: 05-02-2013 22:28) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα