Χρησιμοποιώντας τα συλλογικά μέσα στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα συλλογικά μέσα εμπλέκονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος και η μέθοδος που ο κάθε εκπαιδευτικός ενσωματώνει την τεχνολογία στο μάθημά του.
Στο άρθρο που ακολουθεί η Emily Tara περιγράφει τον τρόπο που ο Matthew Stoltzfus, ένας καθηγητής χημείας με ακροατήριο 350 φοιτητών χρησιμοποιεί τα συλλογικά μέσα τόσο για να ενισχύσει τον τρόπο μάθησης όσο και για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των φοιτητών του.
Άλλωστε όπως ο ίδιος τονίζει μέ ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο είναι λογικό να υπάρχει διαφοροποίηση αλλά και διαφορετικός ρυθμός μάθησης, έτσι με τα συλλογικά μέσα που επιτρέπει στις διαλέξεις του και συγκεκριμένα τη χρήση ipad, κινητών τηλεφώνων και twitter μπορεί σε πραγματικό χρόνο να ελέγχει τι έχει καταλάβει κάθε μαθητής του.
Σύμφωνα με το άρθρο τα συλλογικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή ανατροφοδότησης στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και πηγή κινητοποίησης και ενεργοποίησης του ακροατηρίου.


Ενημέρωση: 21-08-2012 12:19 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα