Επαγγελματικός προσανατολισμός με τη βοήθεια της τεχνολογίας


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η αρχή του καλοκαιριού σημαίνει πάντα τη λήξη των σχολείων, των εξετάσεων και των μαθημάτων. Το τέλος της της μαθητικής σταδιοδρομίας και η αναζήτηση για επαγγελματική καριέρα και περαιτέρω πορεία.


Το άρθρο που ακολουθεί το οποίο έχει γραφτεί συνεργατικά από την Erin Palmer και την K. Walsh ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί τους νέους παγκοσμίους και αφορά την τεχνολογία και την συνδρομή της στον τομέα της εκπαίδευσης για την επιλογή πανεπιστημιακού πεδίου.


Αναφέρεται, λοιπόν, συγκεκριμένα στην επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ειδικότερα αναφέρεται σε όσους δυσκολεύονται να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα με την παράθεση απλών ερωτήσεων που θα συντελέσουν στην τελική απόφαση. Παρακάτω αναφέρονται επομένως οι βασικοί παράμετροι που θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του πριν επιλέξει σε ποιο γνωστικό αντικείμενο θα έχει το πτυχίο του. Ανάλογα λοιπόν τα ενδιαφέροντά του μπορεί να δει πέντε κατευθύνσεις που προτείνονται από το άρθρο με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε πανεπιστήμια που ειδικεύονται σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.Ενημέρωση: 10-08-2012 14:07 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα