Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα αυτά που προωθούν την συνεργασία αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες και εφαρμογές προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στις σχολικές αίθουσες.
Στο άρθρο της SONIA KOLESNIKOV-JESSOP που ακολουθεί περιγράφεται η σύντομη πορεία των συνεργατικών δικτύων και των κοινωνικών μέσων που σταδιακά σε όλο και περισσότερες χώρες εντάσσονται στο επίσημο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Η απήχηση που έχουν στους νέους, οι δυναμικές εφαρμογές για συνεργασία, συγγραφή αλλά και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητες στην εποχή μας είναι τα βασικότερα στοιχεία που καθιστούν τα κοινωνικά δίκτυα και "εκπαιδευτικά εργαλεία". Όπως αναφέρεται και στο άρθρο από το προτοεμανιζόμενο Blacboard στο Edmondo, στο Moodle, στο Schoology και στο τελευταίο και αρκετα υποσχόμενο Teamie. Το Teamie είναι μία νέα συνεργατική εκπαιδευτικοί πλατοφόρμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές που συνενώνει τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων με την εκπαίδευση. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση της συνεργατικότητας, του διαμοιρασμού αλλά και της εμπειρίας να δημιουργείς ψηφιακό περιεχόμενο την εποχή του Web 2.0.


Ενημέρωση: 24-05-2012 07:03 (Δημιουργία: 23-05-2012 22:06) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα