Οι ικανότητες που απαιτούνται για έναν δικτυωμένο καθηγητή!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Μετά από τις ικανότητες και γνώσεις Νέο παράθυρο που πρέπει να έχει κάθε δικτυωμένος φοιτητής, έρχονται τα αντίστοιχα και για τον δικτυωμένο καθηγητή. Κάθε καθηγητής που φιλοδοξεί να περάσει στην διαδικτυακή εκπαίδευση, πρέπει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα.


Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και αρκετά μειονεκτήματα, οπότε και οι καθηγητές πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, από προβλήματα τεχνικά που ίσως παραουσιαστούν μέχρι και να γνωρίζουν πώς πρέπει να στήσουν ένα μάθημα.


 


Ακόμα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το Web 2.0, με τις δυνατότητές που μπορεί να τους προσφέρει στο μάθημα αλλά και με τις παγίδες που μπορεί να κρύβει. Θα πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται τα εργαλεία του ικανοποιητικά και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις!

Ετικέττες: technology, Web 2.0, teacher, classroom


Ενημέρωση: 22-05-2012 08:00 (Δημιουργία: 21-05-2012 16:42) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα