Με ποιον τρόπο τα συνεργατικά εργαλεία και τα ψηφιακά παιχνίδια βοηθούν στην εκπαίδευση;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εμφάνιση και η σταδιακή εξάπλωση των συνεργατικών μέσων όπως τα ιστολόγια, τα wikis και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει τον τρόπο επικοινωνίας μας αλλά και αλληλεπίδρασης με τους άλλους γύρω μας. Στην εποχή μας η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αμεσότητα.


Οι εξελίξεια αυτές αλλά και τα νέα υατά εργαλεία έχουν επηρεάσει όλους τους τομείς της καθημερινότητας κυρίως όμως όσους σχετίζονται με την επικοινωνία και την καθημερινή επαφή με ομάδες ανθρώπων όπως οι εκπαιδευτικοί. Ο Howard Rheingold καθηγητής στο Stanford University τονίζει πως μέχρι τώρα η τεχνολογία χρησιμοποιούνταν ως τεχνικό εργαλείο ένα εργαλείο προβολής του υλικού του καθηγητή που οι φοιτητές έπρεπε απλά να αποστηθίσουν. Οι συζητήσεις αν και εφόσον γίνοντας και δεν περιοριζόταν στην απλή διάλεξη σχετίζονταςν με ερωτήσεις αλλά και με τις εργασίες. Η εμφάνιση των forum, των ιστολογίων και γενικότερα των συνεργατικών εργαλείων αλλάζει αυτή την ισορροπία μεταφέροντας τις συζητήσεις και μετά το μάθημα ή με παράλληλη συμμετοχή κατά τη διάρκειά του.

Μάλιστα ο Alan Daly, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια προβλέπει πως η εκπαιδευτική καινοτομία και οι δράσεις της θα επικεντρωθούν στη δημιουργική χρήση και εμπλοκή των δικτύων στην εκπαδευση.
Στο άρθρο του Darrell M. West που ακολουθεί διαβάστε ολόκληρο το κείμενο για το πως τα συνεργατικά εργαλεία βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.Ενημέρωση: 07-05-2012 11:57 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα