100 τρόποι μαθήματος με τα συλλογικά δίκτυα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση αλληλοεπηρεάζονται και κατά καιρούς η τεχνολογία οδηγεί σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμογές. Τα συλλογικά δίκτυα από τη στιγμή της εμφάνισής τους κατέκτησαν το κοινό κάθε ηλικίας με αποτέλεσμα η μαζική αύτή αποδοχή να θέσει νέα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης.
Οι μαθητές είναι κοινωνοί των νέων εξελίξεων αν και συχνά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στο σχολείο γιατί ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Πολλές φορές υπάρχουν και προβληματισμοί γύρω από τις νέες προσεγγίσεις στο μοντέλο της εκπαίδευσης και στη σχολική χρήση του Internet.
Στον ιστοχώρο OnlineUnivercities.com αναφέρονται τρόποι και μάλιστα μία εκατοντάδα από τρόπους για τη χρήση των συλλογικών αυτών δικτύων τόσο σε μαθητές όσο και σε φοιτητές.
Ενδεικτικά αναφερονται η ρεαλιστική και πραγματική χρήση των δικτύων αυτών και όχι μόνο η θεωρητική παρουσίασή τους μέσα στην τάξη, η σύνδεση και με άλλες τάξεις και τις δικές τους ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τους φοιτητές μία μορφή ενεργητικότερης διάδρασης με τα συλλογικά δίκτυα όπως η δημοιυργία εφαρμογών συνεργατικής και συλλογικής φιλοσοφίας ή συστηματική "διαδικτυακή παρακολούθηση" ανθρώπων που χρησιμοποιούν επιτυχημένα τα συλλογικά δίκτυα.


Ενημέρωση: 09-12-2011 10:17 (Δημιουργία: 08-12-2011 22:20) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα