Μαθήματα πατριωτισμού μέσω κοινωνικών δικτύων


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταλάβει πια τη θέση τους στην καθημερινή μας ζωή αποτελώντας ρουτίνα η ενασχόληση του καθενός μας με κάποιο από αυτά. Τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να κερδίσουν μεγαλύτερο κοινό αναπροσαρμόστηκαν σε πολλές εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής και δεν περιορίστηκαν μόνο στη διατήρηση της επικοινωνίας και της δημοσίευσης προσωπικών ειδήσεων.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες μελετητές χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα και την απήχησή τους στους νέους και συγκεκριμένα το γνωστό Facebook προκειμένου να κινητοποιήσουν αλλά και να εμπλέξουν τους νέους σε μαθήματα πατριδογνωσίας.
Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που φιλοξένησε το Facebook με τίτλους “Being American” και “The Constitution” βοηθάει τη νεότερη γενιά των Αμερικανών να μάθουν την ιστορία τους.
Με αυτές τις σελίδες κοινωνική δικτύωσης ουσιαστικά παρέχονται τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στο να μάθουν περισσότερα για τα μεγάλα εθνικά θέματα, να γίνουν πολιτικά πιιο ενεργοί με το να εκφράζουν τη γνώμη τους και να συζητούν απευθείας τα θέματα που τους αφορούν. Μέσω των κοινωνικών δικτύων θα οργανώσουν τους φίλους τους να εργαστούν προς την κατεύθυνση του να προτείνουν λύσεις σε ζητήματα όπως η ανεργία, το δημόσιο χρέος και οι δαπάνες του κράτους, το περιβάλλον και πολλά άλλα.
Στο άρθρο του Kenna McHugh διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη δράση.


Ενημέρωση: 19-10-2011 14:48 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα