Σκέψεις και βλέψεις για την εκπαίδευση με το Google +


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Έχει ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τη νέα πλατφόρμα και να διαπιστώσουμε μέσα από το άρθρο τις ευκαιρίες που δίνει στους εκπαιδευτικούς μέσα από τον δικό της κώδικα επικοινωνίας
Η καινούρια ιδέα λέγεται «circles» (κύκλοι) και σημαίνει να οργανώνεις και να προβάλλεις το περιεχόμενο σου σε ομάδες φίλων (δηλαδή κύκλους) που έχεις δημιουργήσει. Επομένως η κοινοποίηση δεν γίνεται για όλους αλλά για εκείνους που θεωρούμε ότι θα ενδιαφέρονται.
Μία ακόμα ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι το «hangouts» (στέκια) όπου μπορούν να συνομιλήσουν μέχρι δέκα άτομα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο συνεργατικής και διαδικτυακής μάθησης.
Επιπλέον εξετάζεται από την google η δυνατότητα ένταξης apps (εφαρμογών) που αφορούν στην εκπαίδευση, και αυτό είναι, σίγουρα, μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση το θετικό σημείο είναι ότι η πλατφόρμα δίνει το βήμα στους χρήστες και είναι ανοιχτή για κάθε είδους σχόλια που θα τη βελτιώσουν.


Ενημέρωση: 17-08-2011 21:28 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα