Εκπαιδεύοντας τους γονείς


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Κατά τη διάρκεια της άνοιξης γονείς και κηδεμόνες ή μεγαλύτερα αδέρφια κλήθηκαν να αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊου. Μέσα από τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αλλά και της σύγχρονης διδασκαλίας συχνά οι γονείς παραδέχτηκαν πως δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό αυτής της κατάστασης και να κατανοήσουν πλήρως ποιος είναι ο ρόλος τους.


Ο Ben Johnson στο άρθρο του αναφέρει πως η επιδημία του Covid-19  που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης σε καιρό πανδημίας να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με τρόπο που μπορούσε ο καθένας.  Οι γονείς συχνά ανέφεραν πως όλο αυτό δημιούργησε ένταση και σύγχυση στις οικογένειες αφού δεν υπήρξε χρόνος ώστε να κατανοήσουν οι ίδιοι ποιος θα είναι ο βαθμός εμπλοκής τους στη διαδικασία μάθησης και με ποιο τρόπο μπορεί να είναι ωφέλιμοι.

Στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς που πλέον θα είναι μία διαφορετική χρονιά που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα, είναι  βασικό να βοηθήσουν τους γονείς σε αυτή τη διαδικασία. Αρχικά , καλό είναι  να οριστεί από τους εκπαιδευτικούς το ποσοστό της ύλης που θα καλυφθεί σε περίπτωση ανατολής λειτουργίας του σχολείου. Σε επόμενο στάδιο καλό είναι να κοινοποιηθεί στους γονείς ποιος είναι ο στόχος εάν οι γονείς γνωρίζουν τον στόχο, μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά στη διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος βασικό είναι να παρέχουν υλικό και πηγές στοθς μαθητές αλλά και τη δυνατότητα της ευελιξίας προγράμματος και εργασιών όπως άλλωστε ορίζεται και από τους βασικούς σκοπούς της εξ αποστάσεως. Ενημέρωση: 28-07-2020 07:19 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα