Η τέχνη στο σχολείο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η σημασία της εικαστικής τέχνης στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της παρατήρησης, της αντιληπτικής ικανότητας αλλά και της συναισθηματικής έκφρασης στην ανάπτυξη των παιδιών είναι κοινώς αποδεκτή και για αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται προσπάθειες προγράμματα εικαστικών εργαστηρίων αν ενταχθούν στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 


Στο άρθρο της Laura Lee παρουσιάζεται η περίπτωση ενός σχολείου το οποίο κινδύνευε να κλείσει λόγω των χαμηλών επιδόσεων στην επίσημη αξιολόγηση στην πολιτεία Alameda στην California των Η.Π.Α. Όμως δραστήριοι γονείς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου δημιούργησαν ένα σχολείο και ένα πρόγραμμα που περιστρέφονταν γύρω από την εικαστική τέχνη και την τέχνη γενικότερα. Η ενσωμάτωση της τέχνης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο όπως η φυσική ή η βιολογία κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών όπου παραδοσιακά χαρακτηριζόμενα μαθήματα ως βαρετά απέκτησαν νέο νόημα μέσα από την παρουσίασή τους ως έργα τέχνης. Ειδικότερα για τη μελέτη του περιβάλλοντός είχαν δημιουργήσει ένα μοντέλο για την κίνηση του ήλιου αλλά και της ατμόσφαιρας.

Οι μαθητές του σχολείου Maya Lin μέσα από την τέχνη βρίσκουν το ενδιαφέρον τους, το δικό τους τρόπο να εκφραστούν αλλά και να μάθουν μέσα από διαδικασίες που δεν τους δυσκολεύουν ή τους αποκλείουν μετατρέποντας το σχολείο αλλά και τη διαδικασία μάθησης σε ένα συνεργατικό καλλιτεχνικό εργαστήρι. Ενημέρωση: 19-11-2019 00:14 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα