12 ιδέες για ψηφιακή αφήγηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μορφή έκφρασης της επικοινωνιακής ανάγκης του ανθρώπου. Η αφήγηση στην εποχή μας έχει εμπλουτιστεί από τις δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα δίνοντας έτσι την ευκαιρία για δημιουργία ιστοριών με πολυμεσικό υλικό, ήχο, μουσική και εικόνα κάτι που δημιουργεί έντονο συναισθηματισμό. 


Η Silvia Rosenthal Tolisano στο ιστολόγιό της αναφέρει δώδεκα εύκολους τρόπους που η διαδικασία της δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών μπορεί να εμπλουτιστεί αλλά και να διευρυνθεί ώστε  οι ιστορίες να είναι αμεσότερες και πιο εντυπωσιακές. 

Το σημαντικότερο στοιχείο στη ψηφιακή αφήγηση δεν είναι η χρήση πολύπλοκών και δύσκολων εργαλείων αλλά η ουσιαστική αφήηγηση της ιστορίας, τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Η επιμέλεια και η δομή της αφήγησης, η διεύρυνση της έννοιας του χρόνου της ιστορίας με εμπλουτισμό αυτής από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η ορθή χρήση των νέων ψηφιακών μέσων όπως το snapchat ή το instagram ώστε να δημιουργηθούν ιστορίες με το νέο αυτό τρόπο της σύντομης αφήγησης, αλλά και η δημιουργία βίντεο- οδηγού για την περιγραφή του τρόπου δημιουργάις της ιστορίας είναι μερικά στοιχεία που εμπλουτίζουν τη ψηφιακή αφήγηση με νέα στοιχεία. Στο άρθρο της η Tolisano αναφέρεται εκτενώς στα 12 στοιχεία που θα μετατρέψουν την ιστορία σε μία εντυπωσιακή αφήγηση. Ενημέρωση: 09-07-2019 06:24 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα