Ψηφιακά παιχνίδια και καλλιέργεια σκέψης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα ψηφιακά παιχνίδια χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ποικίλια αλλά και το διαφορετικό τρόπο εμπλοκής του χρήστη. Στις προτιμήσεις των παιδιών διατηρούνται τα παιχνίδια στρατηγικής αλλά και κατασκευής πόλεων και αυτοκρατοριών.

Ο βασικός λόγος που τα παιδιά προτιμούν τα παιχνίδια είναι η διασκέδαση αλλά και η διάδρασή τους μέσα από αυτά, ωστόσο έρευνες έχουν πλέον αποδείξει πως υπάρχουν σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη από αυτή την ενασχόληση. 


Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής Matthew Farber η ενασχόληση των παιδιών με τα ψηφιακά παιχνίια κατασκευής και οικοδόμησης εξοικειώνει τους μαθητές με τη λειτουργία των συστημάτων. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν σύνθετα συστήματα λειτουργίας που ο χρήστης καλείται να τα αποκωδικοποιήσει προκειμένου να κατακτήσει το επιθυμητό στόχο. Δεξιότητες όπως κριτική και συνδυαστική σκέψη καλλιεργούνται μέσα πό τη διασκέδαση αφού για την εξέλιξη του παιχνιδιού καλούνται να αξιολογήσουν μία κατάσταση και να αναλάβουν δράση. 

Η διαδεδομένη χρήση του Minecraft, καθώς και του προγραμματιστικού προγράμματος Scratch επιτρέπει στα παιδιά όχι μόνο να δημιουργούν το δικό τους παιχνίδι αλλά να κατανοούν και να οπτικοποιούν τον τρόπο σκέψης τους και τον σχεδιασμό τους. Γίνονται "επιστήμονες" που πλέον κατασκευάζουν τη δική τους γνώση και εμπειρία.

Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών αλλά και η κατασκευή τους από τους ίδιους τους μαθητές αποτελεί μία επέκταση της μαθησιακής τους εμπειρίας κυρίως όμως μία δραστηριότητα καλλιέργειας της δημιουργικότητας.  Ενημέρωση: 29-01-2019 00:55 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα