Συνδέοντας την τάξη: σκέψεις πάνω στη χρήση των social media


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Οι συνδεδεμένες τάξεις μπορούν να ξεπεράσουν τα φυσικά εμπόδια και να δημιουργήσουν συζητήσεις με ανθρώπους από άλλες τάξεις, πολιτισμούς και κοινότητες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν χώρους για τους μαθητές να μοιραστούν τις ιστορίες τους, τόσο μέσα όσο και πέρα από την τάξη. Παρέχει επίσης ευκαιρίες για να ακουστούν οι ιστορίες τους πέρα και από το σχολείο τους. Τέλος, βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν τη δύναμη της προσωπικής φωνής τους.


Αυτή είναι η άποψη μιας δασκάλας η οποία ενσωμάτωσε στην τάξη τις social media όπως Twitter, Instagram, Skype και Flickr. Οι μαθητές της, σε συντριπτική πλειοψηφία, συμφώνησαν ότι τους άρεσε η επέκταση της μάθησης μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Κατάλαβαν επίσης την αξία της αναζήτησης διαφορετικών προοπτικών, ιδεών και σχολίων από την ευρύτερη κοινότητα.


Για ποιο λόγο θέλετε να συνδέσετε την τάξη σας στα social media; Θέλετε να εμπλακούν οι γονείς; Θέλετε να συνδεθείτε με άλλες τάξεις; Ίσως επιθυμείτε να διδάξετε στους μαθητές σας σημαντικές δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού; Ίσως και τα τρία παραπάνω. Διαβάστε περισσότερα για το πώς μπορείτε να το επιτύχετε στο άρθρο που σας παρουσιάζουμε σήμερα.

Ετικέττες: social media, τάξη


Ενημέρωση: 11-09-2015 10:19 (Δημιουργία: 10-09-2015 16:50) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα