Νέα σχολική χρονιά


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η αρχή της σχολικής χρονιάς παραδοσιακά λειτουργεί ως μία επανεκτίμηση της προηγούμενης και ως ένα νέος σχεδιασμός για την επομένη με αποφυγή λανθασμένων τεχνικών και προσθήκη νέων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Σύμφωνα, λοιπόν, με την Catlin Tucker η οποία είναι εκπαιδευτικός καθώς και εκπαιδεύτρια της Google Certified Teacher and CUE Lead Learner η πρώτη μέρα; στο σχολείο με τους μαθητές είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωση της υπόλοιπης σχολικής χρονιάς. Έτσι στο δικό της ιστοχώρο αναφέρει τις βασικές συμβουλές που καλό είναι να διαμορφώσουμε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς όπως να μάθουμε με ένα προσωπικό ερωτηματολόγιο τους μαθητές μας και τα ενδιαφέροντά τους, να δημιουργήσουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια ερωτήσεων σε ομάδες αλλά και ατομικά και βέβαια να ολοκληρώσουμε τη μέρα με τη βασική συνήθεια της αφήγησης ιστορίας όχι πλέον στα θρανία αλλά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.Ενημέρωση: 01-09-2015 07:12 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα