Δεξιότητες ψηφιακών παιχνιδιών


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το παιχνίδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παιδί, είναι άλλωστε κοινώς αποδεκτό πως μέσα από το παιχνίδι ανακαλύπτει τον κόσμο, αποκτά κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, ικανοποιεί συναισθηματικές ανάγκες και θέτει τις βάσεις του για τις πρώτες γνώσεις του.


Όσο θετική αντιμετώπιση από όλες τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις γνωρίζει το παιχνίδι σε όλες τις μορφές του τόσο επικριτικά αντιμετωπίζεται η ενασχόληση των παιδιών με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στο άρθρο που ακολουθεί ο Zach Klein περιγράφει την προσωπική του ιστορία για το πως η ενασχόλησή του με το ψηφιακό παιχνίδι τον βοήθησε ή συντέλεσε στη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.Βασικό σημείο συζήτησης είναι το απόσπασμα όπου αναφέρεται σε δεξιότητες ζωής ή σύγχρονου τρόπου σκέψης που απέκτησε μέσα από παιχνίδια κοινωνικών δικτύων από τα οποία εξοικειώθηκε στην εργασία σε διαδικτυακές ομάδες και όχι μόνο. Σημασία έχει να ακουστεί ο τρόπος σκέψη νεότερων ατόμων που μεγάλωσαν έχοντας στο οικείο περιβάλλον τους από μικρή ηλικία τον υπολογιστή και οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που και οι ίδιοι θέτουν προς συζήτηση.Ενημέρωση: 20-07-2015 16:33 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα