Μολύβι vs πληκτρολόγιο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΕίναι βασικό χαρακτηριστικό των φοιτητών το σημειωματάριο, το μολύβι ή στυλό και μία σχετικά ρομαντική διαδικασία τήρησης των σημειώσεων των μαθημάτων και των σεμιναρίων. Ωστόσο, όπως όλα στη ψηφιακή εποχή αλλάζει και ο τρόπος των φοιτητικών σημειώσεων αποκτώντας ένα τεχνολογικό χαρακτήρα.


Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι με το νέο ψηφιακό τρόπο σημειώσεων, είτε με χρήση πληκτρολογίου, είτε με τη χρήση tablet και ipad οι μαθητές δεν βιώνουν τη διαδικασία της γραφής με αποτέλεσμα την εμπλοκή λιγότερων αισθήσεων που οδηγεί στην απλή καταγραφή λέξεων. Ωστόσο, είναι βασικό να αναφέρουμε πως η καταγραφή των σημειώσεων με ψηφιακά μέσα δεν συγκεντρώνει μόνο αρνητικά σχόλια. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που υπογραμμίζουν πως τα νέα αυτά ψηφιακά μέσα εμπλουτίζουν τον παραδοσιακό τρόπο με τη γραφή προσθέτοντας πολλαπλές δυνατότητες όπως ακουστικές σημειώσεις με ηχογράφηση και μετέπειτα επανάληψη ακρόασης των μαθημάτων. Η ψηφιοποίηση των σημειώσεων όπως αναφέρει στο άρθρο η Beth Holland βοηθάει τους μαθητές να συγκρατήσουν περισσότερες πληροφορίες με την ενσωμάτωση και πολυμεσικών στοιχείων εικόνας ή βίντεο. Είναι βασικότερο της επιλογής του τρόπο καταγραφής σημειώσεων ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός θα ενσωματώσει τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία του, άλλωστε πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως σημασία δεν έχει αν οι σημειώσεις είναι χειρόγραφες ή ψηφιακές αλλά ο τρόπος οργάνωσης του μαθητή, ο βασικός σχεδιασμός του και η καταγραφή ου σκεπτικού του.Ενημέρωση: 18-11-2014 18:00 (Δημιουργία: 18-11-2014 00:21) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα