Η περιπέτεια της γνώσης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι γνωστό πως ο βιωματικός τρόπος μάθησης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αφομοίωσης και ενεργής εμπλοκής του μαθητή. Η προσωπική αφήγηση και η εξιστόρηση αποτελεί έναν από τους παραδοσιακότερους τρόπους έμμεσης βίωσης των γεγονότων.


Η προσωπική αφήγηση και εξιστόρηση των γεγονότων από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή πάντα ενθουσίαζε τους μαθητές ενώ παράλληλα καλλιεργούσε μία έμφυτη περιέργεια για τη συνέχεια και μία φανταστική αναπαράσταση εικόνων. Η αφήγηση είτε ή προσωπική είτε η έμμεση με τη χρήση δραματικού παιχνιδιού κατόρθωνε πάντα να ενεργοποιήσει περισσότερο τους μαθητές σε σχέση με την ανάγνωση των σχολικών εγχειριδίων. Ο Peter Lourie γνωστός στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως Adventure Man χρησιμοποίει τις ιστορίες τους από τις εξερευνήσεις του στα ποτάμια Hudson Mississippi και Yukonαι ως μέσο μάθησης σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο τρόπος άφιξής του στο σχολείο με το κανό του αλλά και το όχημά του, ο αναπαραστατικός τρόπος αφήγησης αλλά και η καθηλωτική του παρουσία εμπλέκει τους μαθητές σε ένα βιωματικό μάθημα που θυμίζει εργαστήριο. Το εργαστήριο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση εργασιών και των δικών τους γραπτών ιστοριών για το τι πραγματικά τους αρέσει να κάνουν. Ο χαρακτήρας του που θυμίζει τις περιπέτειες του κινηματογράφικού Indiana Jones ενεργοποιεί τους μαθητές και τους καθηλώνει σε αυτό το διαφορετικό μάθημα αποδεικνύοντας πως παραδοσιακά μέσα όπως η αφήγηση δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.Ενημέρωση: 03-06-2014 15:44 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα