Ετικέττα (tag): Piktochart

Κατηγορία: Άρθρα

Ως infographics ορίζονται συνήθως κάθετες γραφικές αναπαραστάσεις που με τη χρήση εικόνων και κειμένου συμπυκνώνουν σύνθετες πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές τα συναντάμε στα social media, κατά πόσο όμως μπορούν να είναι χρήσιμα στην διδασκαλία;

Ενημέρωση: 21-11-2014 09:29 | Περισσότερα...