Ετικέττα (tag): flipped classroom

Κατηγορία: Εργαλεία

Η ανεστραμμένη τάξη είναι πλέον μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος διδασκαλίας, όπου οι ρόλοι μαθητή και καθηγητή αντιστρέφονται και η διαδικασία της μάθησης παίρνει άλλη τροπή και ενδιαφέρον. Τα εργαλεία που βοηθούν σε αυτήν την αλλαγή όλο και πληθαίνουν, με τους εκπαιδευτικούς πλέον να έχουν στη διάθεσή τους πολλές και διαφορετικές πηγές για να ζωντανέψουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. 

Ενημέρωση: 14-02-2019 06:39 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να επενδύονται μεγάλα ποσά στην εκπαίδευση και σε τεχνολογικό εξοπλισμό που όμως τελικά δεν μποορύν να χρησιμοποιηθούν έμπρακτα στην εκπαιδευτική πράξη.

Ενημέρωση: 04-12-2013 15:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Ο ιστός 2ης γενιάς αλλά και οι πολυάριθμες δυνατότητες που δίνει έχει δημιουργήσει μία πληθώρα διαδικτυακών μαθημάτων και διαδικτυακών τάξεων που προσφέρουν δυνατότητες μάθησης και εξειδίκευσης σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Ενημέρωση: 03-07-2013 19:53 | Περισσότερα...