Ετικέττα (tag): δια βίου

Κατηγορία: Ειδήσεις

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την  υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Αποτελούν ένα από τους πιο γνωστούς θεσμούς δια βίου μάθησης προωθώντας την εξελικτική μαθησιακή πορεία έρα από τα τυπικά ηλικιακά όρια. 

Ενημέρωση: 13-09-2016 23:10 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η καθημερινότητά μας έχει επηρεαστεί από την χρήση της τεχνολογίας και των τεχνολογικών της προιόντων με αποτέλεσμα πολλές δραστηριότητές μας να έχουν αυτοματοποιηθεί. Βασικό είναι να βρεθούν τρόποι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προς καλυτέρευση των δυνατοτήτων και των προσόντων του σύγχρονου ανθρώπου και όχι να αποτελεί εμπόδιο σε αυτόν.

Ενημέρωση: 02-08-2013 12:32 | Περισσότερα...