Ετικέττα (tag): εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Κατηγορία: Ιστοχώροι | Εργαλεία

Η κλιματική αλλαγή είναι μία σημαντική συνθήκη της σύγχρονης εποχής και είναι αναγκαίο να υπάρχει υλικό, πληροφόρηση και ενημέρωση από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στην εποχή μας η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση και το περιβάλλον σε συνδυασμό με τη ραγδαία  αλλαγή των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατέστησε αναγκαία την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές αλλαγές.

Ενημέρωση: 16-10-2023 23:28 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Το εκπαιδευτικό βοήθημα «Europe@school — Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναπτύχθηκε για να "φέρει την ΕΕ μέσα στην τάξη". Περιλαμβάνει επτά ενότητες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς.

Ενημέρωση: 03-06-2021 10:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Ένα νέο πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο έχουν πλέον στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και όσοι, θέλουν να επιθυμούν μια περιήγηση στην Ακρόπολη  για  την γνωριμία  με το χώρο, τα  μνημεία  της  και το  παρελθόν τους. Ο λόγος  για το Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη καρπό της συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Ενημέρωση: 07-06-2013 09:49 | Περισσότερα...