Ετικέττα (tag): Learnist

Κατηγορία: Άρθρα

Σε παλαιότερο άρθρο μας είχαν παρουσιαστεί δύο νέα κοινωνικά δίκτυα το Learnist και το Lore τα οποία διαθέτουν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και αποτελούν τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιεί η εκαπιδευτική κοινότητα.

Ενημέρωση: 12-09-2012 10:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται νέα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα εστιασμένα σε διάφορους τομείς είναι πλέον πολύ μεγάλη και χρειάζεται προσπάθεια για να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις.

Ενημέρωση: 04-09-2012 08:26 (Δημιουργία: 03-09-2012 16:30) | Περισσότερα...