Ετικέττα (tag): Lore

Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται νέα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα εστιασμένα σε διάφορους τομείς είναι πλέον πολύ μεγάλη και χρειάζεται προσπάθεια για να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις.

Ενημέρωση: 04-09-2012 08:26 (Δημιουργία: 03-09-2012 16:30) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Μια εταιρεία με την επωνυμία Lore (παλαιότερα γνωστή ως Coursekit) εργάζεται για να καταστήσει τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων πιο αποτελεσματικά και ελκυστικά για τους μαθητές, με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, υπό τύπο κοινωνικού δικτύου, για μαθητές και καθηγητές. Από την έναρξη της Lore πριν από επτά μήνες, εκπαιδευτές σε περισσότερα από 600 σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Harvard και Princeton) έχουν υιοθετήσει την εν λόγω πλατφόρμα.

Ενημέρωση: 18-07-2012 10:01 | Περισσότερα...