Ετικέττα (tag): επάγγελμα

Κατηγορία: Έρευνες
Το ότι οι νέοι αγαπούν την τεχνολογία και όλες τις νέες εφαρμογές που τους δίνουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης είναι αναμφισβήτητο γεγονός.
Ωστόσο, πιστεύουν πως η τεχνολογία και τα νέα γνωστικά πεδία που δημιουργούνται γύρω από αυτή μπορούν να δημιουργήσουν και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης;
Ενημέρωση: 18-06-2012 11:03 (Δημιουργία: 17-06-2012 22:15) | Περισσότερα...