Ετικέττα (tag): εμπλοκή

Κατηγορία: Άρθρα
Ο χώρος του σχολείου αποτελεί ένα μικρό οικοσύστημα με την έννοια ότι αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και βέβαια τους γονείς. Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αυτής είναι λογικό πως η συνεργασία όλων αυτών είναι απαραίτητη.
Ενημέρωση: 18-05-2015 10:21 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Το παιχνίδι και ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν είναι συνάρτηση πολλών συνιστωσών όπως η πολιτισμική κουλτούρα, η τεχνολογία και η οικονομία κάθε εποχής αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
Ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και ο τρόπος που η εκπαιδευτική κοινότητα χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.
Ενημέρωση: 30-06-2014 15:39 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες

Βασικός στόχος όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία από οποαιδήποτε βαθμίδα και πόστο είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος που εμπνέει στους μαθητές και φοιτητές την ενεργή συμμετοχή και την αυξανόμενη εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης.

Ενημέρωση: 15-05-2012 13:41 | Περισσότερα...