Ετικέττα (tag): γλώσσα

Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η αποτελεσματική εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελεί το βασικό στόχο της πολιτείας προκειμένου τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν να ενταχθούν  τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό.Εκτός από το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και το εποπτικό υλικό που ομάδες έχουν δημιουργήσει για την εκπαίδευση και υποστήριξη είναι βασικό στην κατεύθυνση αυτη να βοηθήσει και η τεχνολογία. 

Ενημέρωση: 16-07-2019 10:52 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες
Η χρήση συνεργατικών ιστοχώρων και δικτύων για εξειδικευμένη εκμάθηση συγκεκριμένων γνωστικών αντιεκειμέων όπως ξένες γλώσες, τεχνοτροπία εικαστικών ειδών, τεχνολογία και πολλά ακόμα θέματα.
Ενημέρωση: 30-01-2013 11:31 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Τα συλλογικά μέσα και τα συλλογικά εργαλεία αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βέβαια χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από νέους, έφηβους ακόμα και παιδιά. Η πραγματικότητα αυτή είναι και ο βασικός λόγος που θα πρέπει να εξετάζεται και να ερευνάται η μαθησιακή τους προέκταση.
Ενημέρωση: 10-05-2012 09:58 (Δημιουργία: 09-05-2012 23:59) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η διαδικτυακή μάθηση αλλά και η διαδικτυακή συνεργασία αποκτά εξειδικευμένες πλατφόρμες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Δείτε πως μπορείτε να συμμετάσχετε στο δίκτυο εκμάθησης ξένων γλωσσών με τη μέθοδο της "υβριδικής μάθηση" blended learning σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ενημέρωση: 11-10-2011 11:05 | Περισσότερα...