Ετικέττα (tag): μουσική

Κατηγορία: Άρθρα

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της διδασκαλίας έχει αλλάξει σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Είναι βασικό ζητούμενο η μάθηση να είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης αλλά και συμμετοχής τόσο από μαθητές όσο και από τον εκπαιδευτικό.

 

Ενημέρωση: 16-05-2017 00:24 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Οι συνεργατικές εφαρμογές αλλά και τα συλλογικά δίκτυα και παιχνίδια σοβαρού εκπαιδευτικού σκοπού συνήθως αφορούν "κλασικά" γνωστικά αντικείμενα όπως μαθητικά ή φυσικές επιστημές. Ωστόσο, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και την εξάπλωση του Ιστού 2ης γενιάς όλο και περισσότερες νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές, δίκτυα και παιχνίδια για όλα τα θέματα κάνουν την εμφάνισή τους.

Ενημέρωση: 02-04-2012 07:31 | Περισσότερα...